De Adviesraad van de Stichting DIK


De basis van de huidige structuur van de vereniging is gelegd in de periode van de informele samenwerking tussen de ingenieursverenigingen in de Euregio Maas-Rijn. Ter ondersteuning van het bestuur is een Adviesraad opgericht (voorheen werkgroep genaamd).

De Adviesraad bestaat uit de groep van plaatsvervangende bestuursleden alsook door het bestuur van DIK bevestigde personen uit de deelnemende of aangesloten verenigingen, in zoverre ze behulpzaam zijn bij het halen van de doelen van de stichting DIK.

Op dit moment behoren tot  de Adviesraad, naast de plaatvervangende bestuursleden (zie Bestuur), de volgende personen:

 

Vereniging

Naam

 

 

 

E-MAIL

 
 
 
 
KIVI
 
Ing. Roger Lucassen
 
Ing.Henk Braam   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 henk.braam@ziggo.nl
 
 
 
VIZL
 
Ir. B (boudewijn) P.F. Huenges Wajer
 
Ir. E.P.M. Hamers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eric.hamers@zuyd.nl
 
IE-net
 
Ing. Alexander Daenen