Bestuur Stichting DIK

Het Stichtingsbestuur vergadert minimaal twee maal per jaar conform de stichtingsstatuten. Het stichtingsbestuur vergadert en neemt besluiten over wijzigingen in de bestuurssamenstelling, financiële zaken en bijdrages van de verenigingen, het al of niet opnemen van verenigingen in de Stichting DIK, en verder contractueel bindende onderwerpen.

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in de notariële acte vastgelegd. De leden van het bestuur dienen een bestuursfunctie binnen hun eigen vereniging te vervullen.

Bestuursleden

 

 

 

Functie

VIZL Ing. H.Michon

h.michon@tiscali.nl

 

Voorzitter

 

A.I.Lg. Mr. Marcel Paris

parismarcel@hotmail.com

Bestuurslid

IE-net Ing. W. Lowet 

wouter.lowet@telenet.be

 

Secretaris

 

U.I.Lg. Ing. Georges Neyrinck

g.neyrinck@gmail.com

Bestuurslid

 

VIZL Ir. Wim Carsouw

wcarsouw@gmail.com

 

 

Penningmeester

 

VDI Dr.Ing. Bernd Ohlmeier 

bernd.ohlmeier@gmx.net

Plv. Voorzitter

 

VDE Dipl. Ing. W. Hübner 

winfriedhuebner@gmx.de

 

Bestuurslid

 

Plaatsvervangende Bestuursleden

Functie

IE-net Ing. K. Stockmans 

karel.stockmans@gmail.com

IE-net vertegenwoordiger

 

A.I.Lg. Ir. H. Dessalle 

dessallehenri@netscape.net

A.I.Lg. vertegenwoordiger

KIVI Mw. D. Cobben

d.y.p.cobben@student.tue.nl

KIVI bestuurslid

U.I.Lg. vertegenwoordiger

Vacant

KIVI Ir. Th.Nohlmans

t.nohlmans@gmail.com

 

KIVI vertegenwoordiger

VDI vertegenwoordiger

Vacant

VDE Dipl. Ing. W. Pautsch 

wolfgang.pautsch@netaachen.de

VDE vertegenwoordiger