DIK

DIK, voor ingenieurs die grenzen overschrijden

DIK staat voor Drielanden Ingenieurs Kontakt en is een organisatie waarbij zeven ingenieursverenigingen uit de Euregio Maas-Rijn zijn aangesloten. Ruim 12.000 ingenieurs uit Belgie, Duitsland en Nederland kunnen via DIK gebruikmaken van elkaars kennis en contacten. Een winstpunt voor ingenieurs, maar ook een winstpunt voor overheid en bedrijfsleven. Meer ...

DIK für Ingenieure, die Grenzen überschreiten

DIK ist die Abkurzung für Dreiländer Ingenieur Kontakt, eine Organisation, in der sieben Ingenieurvereinigungen aus der Euregio Maas Rhein zusammengeschlossen haben. Rund 12.000 Ingenieure aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden können uber DIK von den Kenntnissen und Kontakten der anderen profitieren. Ein Gewinn für die Ingenieure, aber auch ein Gewinn für die Betriebe und die öffentlichen Stellen. Weiter...

DIK, pour les ingenieurs transfrontaliers

Dik est le sigle de Contact tngénieurs trois frontières et est une organisation rassemblant sept associations d'ingénieurs de I'Eurégio-Meuse-Rhin. Environ 12.000 ingénieurs de Belgique, Allemagne et Pays-Bas peuvent via le Dik faire connaissance et entretenir des contacts entre eux. Un pôle d'intérêt pour les ingénieurs, mais aussi pour les autorités et entreprises. Plus...